By Veolia

ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s platnou legislativou zveřejňuje Česká voda – Czech Water,a.s. informaci o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných společností

Ochrana osobních údajů

Celý dokument zde (pdf)